Testy - SYNTAX
aneb Hravě na internetu

6. ročník

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

PODMĚT

PODMĚT - více cvičení, snadné

PODMĚT - jakým slovním druhem je vyjádřen

DRUHY PODMĚTU

PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný

PŘÍSUDEK - více cvičení

DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení

DRUHY PŘÍSUDKU

PODMĚT A PŘÍSUDEK - vyhledat ve větách

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 1

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 2

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDEK - otázky

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - doplňování, můžeš si navolit přísudky

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - opravování, můžeš si navolit přísudky

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - složité případy

PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ 1

PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ 2

PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ 3

PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ 4

PŘEDMĚT 1

PŘEDMĚT 2

PŘEDMĚT A JEHO PÁD

VĚTNÉ ČLENY 1 

VĚTNÉ ČLENY 2 

VĚTNÉ ČLENY 3

VĚTNÉ ČLENY 4

VĚTNÉ ČLENY 5 

VĚTNÉ ČLENY 6

VĚTNÉ ČLENY 7

VĚTNÉ ČLENY 8

VĚTNÉ ČLENY 9

VĚTNÉ ČLENY 10

VĚTNÉ ČLENY 11

VĚTNÉ ČLENY 12

VĚTNÉ ČLENY 13

VĚTNÉ ČLENY 14

VĚTNÉ ČLENY 15

URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ - na konci stránky

VĚTNÉ VZORCE

PSANÍ ČÁREK V OSLOVENÍCH

7. ročník

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO 1

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO 2

ČÁRKY VE VĚTÁCH A POČET VĚT V SOUVĚTÍCH

DRUHY PŘÍSUDKŮ

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ - mix 5 cvičení

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ 1

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ 2

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ 3

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ 4

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ 5

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ - dole na stránce

DOPLNĚK - test abc 1

DOPLNĚK - test abc 2

VĚTNÉ ČLENY 11 - Harry Potter 

VĚTNÉ ČLENY 12

VĚTNÉ ČLENY 13

VĚTNÉ ČLENY 14

VĚTNÉ ČLENY 15

VĚTNÉ ČLENY 16

VĚTNÉ ČLENY 17

VĚTNÉ ČLENY 18

VĚTNÉ ČLENY 19 - těžké

VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ

VĚTA JEDNOČLENNÁ, VĚTNÝ EKVIVALENT

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY 1

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY 2

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY 3

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY 4

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY, SOUVĚTÍ

DRUHY VV 1

DRUHY VV 2

DRUHY VV 3

DRUHY VV 4

DRUHY VV 5

DRUHY VV 6

DRUHY VV 7

DRUHY VV 8

DRUHY VV 9

DRUHY VV 10

DRUHY VV 11

DRUHY VV 12

DRUHY VV 13

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 1

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 2

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 3

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 4

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 5

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 6

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 7

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 8

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 9

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 10

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 11

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 12

PSANÍ ČÁREK V SOUVĚTÍCH 13

8. ročník

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 1

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 2

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 3

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 4

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 5

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 6 - více cvičení

VÝZNAMOVÉ POMĚRY 7 - více cvičení

VÝZNAMOVÉ POMĚRY - souřadné spojení, hodně souvětí

VÝZNAMOVÉ POMĚRY - PSANÍ ČÁREK

DRUHY VV A VÝZNAMOVÉ POMĚRY

DRUHY SOUVĚTÍ - více cvičení

DRUHY SOUVĚTÍ

DRUHY VV A DRUHY SOUVĚTÍ

DRUHY SOUVĚTÍ, VĚTA JEDNODUCHÁ

VŠESTRANNÝ ROZBOR 1

VŠESTRANNÝ ROZBOR 2

PŘÍVLASTEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ A POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ

PŘÍVLASTEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ A POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ

ČÁRKY V SOUVĚTÍCH

9. ročník

PSANÍ ČÁREK

PSANÍ ČÁREK - těžší

ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ

VŠESTRANNÝ JAZYKOVÝ ROZBOR