Testy - SKLADBA

aneb Hravě na internetu

PODMĚT

PODMĚT, DRUHY - volba: vyjádřený, všeobecný, nevyjádřený, neurčitý

SLOVNÍ DRUHY PODMĚTU - výběr z nabídky, jaknacestinu.cz

PŘÍSUDEK

PŘÍSUDEK, SLOVESA SPONOVÁ, FÁZOVÁ, ZPŮSOBOVÁ - přiřazování, jaknacestinu.cz


PODMĚT A PŘÍSUDEK

PODMĚT, SHODA S PŘÍSUDKEM - vypisování koncovky a podmětu, jaknacestinu.cz

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - jednoduchý podmět

PODMĚT A PŘÍSUDEK - přiřazování na čas, jaknacestinu.cz

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - několikanásobný podmět

VYJMENOVANÁ SLOVA A SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - volba z nabídky, jaknacestinu.cz


PŘÍVLASTEK

PŘÍSTAVEK - přepisování vět se správnou interpunkcí, jaknaestinu.cz


PŘEDMĚT

PŘEDMĚT - vypsat a uvést pád, jaknacestinu.cz


PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ - kvíz, abcd, 10 otázek, všechna PU, ecestina.cz


DOPLNĚK


VĚTNÉ ČLENY - MIX

VĚTNÉ ČLENY - poznejte ve větách, jednoduché

VĚTNÉ ČLENY MIX - hra, gravitace, jaknacestinu.cz

VĚTNÉ ČLENY 1 - vybírání z nabídky

VĚTNÉ ČLENY 2 - vybírání z nabídky 

VĚTNÉ ČLENY 3 - vybírání z nabídky

VĚTNÉ ČLENY 4  - vybírání z nabídky

VĚTNÉ ČLENY 5 - vybírání z nabídky

URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ - na konci stránky


PO PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍCH 

- příčiny, podmínky, účelu a přípustky

VĚTNÉ ČLENY - výběr z nabídky, jaknacestinu.cz

VĚTNÉ ČLENY, OTÁZKY - jak se na ně ptám, hra, gravitace, jaknacestinu.cz


DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO


VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ

VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, EKVIVALENT - hra, gravitace, do políček pro odpověď pište - dvojčlenná, jednočlenná, ekvivalent, musíte to stihnout dříve, než asteroid spadne dolů - jaknacestinu.cz


DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH

DRUHY VV - mix 4 cvičení na výběr, onlinecviceni.cz

VV PODMĚTNÉ VERSUS PŘEDMĚTNÉ - výběr z nabídky, umimecesky.cz

VV PŘÍVLASTKOVÉ VERSUS PŘÍSLOVEČNÉ ZPŮSOBOVÉ - výběr z nabídky, umimecesky.cz

VV PŘÍSLOVEČNÉ - výběr z nabídky, umimecesky.cz

VV VEDLEJŠÍ MIX 1 - ústně, následná ukázka řešení, skolaposkole.cz

VV VEDLEJŠÍ MIX 2 - ústně, následná ukázka řešení, skolaposkole.cz

VV VEDLEJŠÍ MIX 3 - ústně, následná ukázka řešení, skolaposkole.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 10 otázek, testpark.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 15 otázek, testpark.cz

DRUHY VV - 10 otázek, výběr z nabídky, kaminet.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 5 otázek, ucitel.net

DRUHY VV - kvíz, abcd, 10 otázek, testpark.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 10 otázek, zsvernerice.cz

DRUHY VV - kvíz, abc, 10 otázek, testi.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 20 otázek, skolasnadhledem.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 10 otázek, pravopisne.cz

DRUHY VV - kvíz, abcd, 10 otázek, pravopisne.cz

DRUHY VV - 3. úroveň, výběr z nabídky (185), umimecesky.cz

DRUHY VV - 1. úroveň, výběr z nabídky (2839), umimecesky.cz

DRUHY VV - 2. úroveň, výběr z nabídky (2832), umimecesky.cz

DRUHY VV - 3. úroveň, výběr z nabídky (2907), umimecesky.cz

VĚTY VEDLEJŠÍ - hra o milion, jaknacestinu.cz

VĚTY HLAVNÍ A VĚTY VEDLEJŠÍ - křížovka, jaknacestinu.cz


VÝZNAMOVÉ POMĚRY

VÝZNAMOVÉ POMĚRY - kvíz, abcd, 12 otázek

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH - 10 otázek, výběr z nabídky, kaminet.cz

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH - 12 otázek, výběr z nabídky, kaminet.cz

DRUHY SOUVĚTÍ A VÝZNAMOVÉ POMĚRY - koňský dostih, jaknacestinu.cz

SLOŽITÉ SOUVĚTÍ A POMĚRY - 9 otázek, abc, skolaposkole.cz


DRUHY SOUVĚTÍ

VĚTY V SOUVĚTÍ - vyber k větě správný vzorec, jaknacestinu.cz

DRUHY SOUVĚTÍ - 10 otázek, výběr z nabídky, kaminet.zc

DRUHY SOUVĚTÍ, VĚTA JEDNODUCHÁ - více úkolů na výběr, 8. ročník, onlinecviceni.cz

DRUHY VV A DRUHY SOUVĚTÍ (souřadné, podřadné, věta jednoduchá) - více cvičení na výběr, 9. ročník, onlinecviceni.cz

STAVBA SOUVĚTÍ, POČTY VH A VV - 10 otázek, abcd, skolaposkole.cz 

GRAFICKÝ ROZBOR SLOŽITÉHO SOUVĚTÍ - 10 souvětí, říci si ústně a zobrazit si správné řešení, skolaposkole.cz

SOUVĚTÍ A DRUHY VV - kvíz, abc, 10 otázek, mojecestina

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - jaknacestinu.cz

SLOŽITÉ SOUVĚTÍ, POMĚRY A DRUHY VV - 10 otázek, abcd, skolaposkole.cz

DRUHY SOUVĚTÍ - u souřadných jsou v nabídce napsány významové poměry, u podřadných druhy vět vedlejších, cesky-jazyk.okhelp.cz


VŠESTRANNÝ ROZBOR


ODCHYLKY OD VĚTNÉ STAVBY

ODCHYLKY OD VĚTNÉ STAVBY - i s vysvětlující teorií

MIX INTERPUNKCE - 9. ročník, jaknacestinu.cz


INTERPUNKCE

© 2016-2022, ŠKOLA HROU S ČEŠTINOU, Romana Bachelová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!